Takatsuki-Shop|cafe gram

gram

Takatsuki-Shop

  • 〒569-1196
  • 3F, Seibu Takatsuki store parking hall, 4-3, Hakubai-cho, Takatsuki-shi, Osaka-fu
  • Open : 11:00-20:00 / irregular holidays
back