Shinomiya-Shop|cafe gram

gram

Shinomiya-Shop

  • 〒603-8205
  • 7,Shichikunishitakanawa-cho,Kita-ku,Kyoto-shi,Kyoto-fu
  • Open : 10:30-20:00 / irregular holidays
back