Hachinohe-Shop|cafe gram

gram

Hachinohe-Shop

  • 〒039-1114
  • 5-3-5, Hakusandai, Hachinohe-Shi, Aomoti-Ken
  • Open : 11:00-20:00 12/15より11:00-19:00 / irregular holidays
back